Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Betrouwbaar keurmerk

De betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzame Bloemist is dat goed geregeld:

Strenge eisen

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen Plantaardig. Tijdens openbare hoorzittingen worden de (nieuwe) eisen besproken en kunnen aanwezigen hier een reactie op geven. Deze reacties wegen mee in de vaststelling van de definitieve criteria.

Controle

De onafhankelijke certificatie-instelling controleert of bloemisten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. De controle en certificatie van de bloemist wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065). Certificatie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

Transparant

Bloemisten krijgen alleen een certificaat, als aan alle eisen wordt voldaan en zij genoeg punten scoren voor brons, zilver of goud. Al deze eisen staan in het certificatieschema van de Barometer Duurzame Bloemist. Dit schema is openbaar.

Voordelen

Lees meer

Stappenplan

Lees meer

Inkopers

Lees meer