Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Voordelen

Een bloemenzaak runnen volgens de eisen van de Barometer Duurzame Bloemist is vaak een grote inspanning en er zijn kosten mee gemoeid. Een belangrijk uitgangspunt voor de Barometer is dat de verduurzaming voordelen oplevert. Bekijk ze hieronder:

Voorkeurspositie

Steeds meer zakelijke afnemers, maar ook consumenten, vragen naar duurzamere producten en bedrijven die zulke producten leveren. Bij het afsluiten van contracten met zakelijke partners is er daarom een grotere zekerheid van afzet.

Imago

Het certificaat van de Barometer Duurzame Bloemist kan helpen om uw bedrijf op een positieve manier neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan uw (duurzame) imago bij omwonenden, gemeente of andere maatschappelijke omgevingen. Ook de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is positief: de Barometer scoort daar maximaal op ‘Controle’ en uitstekend op ‘Milieu’.

Kostenbesparing

Door te werken volgens de criteria van de Barometer gebruiken bloemisten bijvoorbeeld minder water en energie. Het is goed om dit soort aandachtspunten voor uw eigen bedrijfsvoering bij te houden. Dat heeft ook invloed op een efficiëntere bedrijfsvoering. Zo komt u erachter in hoeverre de kostenbesparing de certificatiekosten of investeringen dekt.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Met een certificaat van de Barometer Duurzame Bloemist voldoen de geleverde producten en diensten aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Sinds de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde.

PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden voor het vragen naar keurmerken bij aanbestedingen.

Rentekorting bij leningen

Rabobank geeft een rentekorting voor haar Impactleningen. Keurmerkhouders van de Barometer Duurzame Bloemist komen hiervoor in aanmerking. Het gaat om zakelijke leningen vanaf € 250.000, met een rentekorting tot 0,65%.

Meerprijs

Duurzamere producten en diensten hebben een meerwaarde, wat tot uitdrukking zou moeten komen in de prijs. Zakelijke inkopers geven dan een hogere prijs voor het product en de dienstverlening van een bloemist omdat die duurzamer zijn. Die meerprijs is helaas (nog) niet altijd het geval, maar u kunt er in ieder geval om vragen. SMK steunt de keurmerkhouders in hun vraag naar een meerprijs door hier aandacht aan te geven.

De eisen

Lees meer

Stappenplan

Lees meer

Tarieven

Bekijken