Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen. Heb je na het zoeken nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Met het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist tonen bloemisten aan dat zij duurzamer ondernemen. Dit doen zij door een duurzamere bedrijfsvoering en het inkopen van bloemen en planten die op een duurzamere manier zijn geteeld. De bloemist kan dit aantonen met een aantal erkende certificeringen, zoals MPS-A+, EKO en On the way to PlanetProof.

De eisen voor Barometer Duurzame Bloemist komen tot stand in samenwerking met  betrokken partijen, zoals bloemisten, telers, bloemenveilingen, groothandelaren, milieuorganisaties, NGO’s en onderzoeksbureaus.

Ja, de vraag vanuit andere landen neemt toe. Daarom is er is ook een Engelse variant – de Sustainable Florist – en een Duitse variant – Nachhaltiger Florist – beschikbaar.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand (Europese normen ISO/IEC17065), met behulp van het SMK College van Deskundigen Plantaardig en in samenwerking en afstemming met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel.

Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De onafhankelijke certificatie-instelling controleert of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Bij een positieve beslissing reiken deze het certificaat uit. Periodieke inspecties door deze certificatie-instelling vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie, en op basis van Europese normen ISO/IEC17065.

Ja, de richtlijnen rondom het logogebruik en downloads zijn hier te vinden.  

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand (Europese normen ISO/IEC17065), met behulp van het SMK College van Deskundigen Plantaardig en in samenwerking en afstemming met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel.

Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Bij een positieve beslissing reiken deze het certificaat uit. Periodieke inspectie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie, en op basis van Europese normen ISO/IEC17065.

Ja, want de betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzame Bloemist is dat goed geregeld.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van de SMK Colleges van Deskundigen. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

1. Vertrouwen op verantwoord geproduceerde en verhandelde bloemen en planten en een duurzame bloemist

Inkopers die op zoek zijn naar bloemen en planten die duurzaam worden geproduceerd en verhandeld, kunnen met de Barometer vertrouwen op een verantwoorde aankoop. De controle is extern uitgevoerd op basis van heldere criteria. De bloemist levert daarnaast prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

2. Officiële keurmerken toegestaan in de nieuwe Aanbestedingswet 

Sinds de vaststelling van de nieuwe Aanbestedingswet is het toegestaan om een keurmerk – zoals de Barometer – te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ook steeds meer particuliere bedrijven en organisaties maken duurzaam inkopen onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden voor het vragen naar keurmerken bij aanbestedingen.

Zie PIANOo met alle informatie over dit onderwerp 

3. Eenvoudig een gecertificeerde bloemist vinden via de webdatabase 

Via de website van de Barometer Duurzame Bloemist is het heel eenvoudig om te controleren welke bloemisten het certificaat hebben van dit onafhankelijke keurmerk.

Zoek een bloemist

Een actuele tarieflijst is hier te downloaden. Een bloemist die gecertificeerd is voor de Barometer Duurzame Bloemist betaalt: 

1. Éénmalige aanmeldkosten

  • € 250,- voor een individuele bloemist of
  • € 100,- indien een bloemist zich aanmeldt via een groep (Fleurop, FloraNL, Duurzame Bloemisten Groep)

2. Jaarlijkse afdracht

  • € 100,- (bij 0 tot 5 fte) voor het onderhoud en actueel houden van het certificatieschema, communicatie, publiciteit, etc.

3. Jaarlijkse kosten voor inspectie door een certificatie-instelling.

Deze kosten zijn afhankelijk van de tijdsbesteding die een auditor nodig heeft om de inspectie bij de bloemist uit te voeren en eventuele afspraken met bloemistenorganisaties.

SMK committeert zich aan onafhankelijk en kwalitatief goed schemabeheer. SMK werkt volgens een zorgvuldig en transparant proces. Om het vertrouwen in de kwaliteit van de ontwikkeling en het beheer van schema’s te bevorderen, laat SMK ook zichzelf controleren. SMK is lid van de Vereniging van Schemabeheerders en voldoet aan de Nederlands Technische Afspraak / NTA 8813. Een externe beoordelaar controleert SMK elke twee jaar.

Contact

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 195 MB.