Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

SMK organiseert hoorzitting over herziening eisen voor Barometer Duurzame Bloemist

Gepubliceerd op: 29 augustus 2022

Op 6 oktober organiseert SMK een hoorzitting voor de herziening van de Barometer Duurzame Bloemist. Het SMK College van Deskundigen Plantaardig heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2023 de eisen van het certificatieschema worden aangepast. Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het concept-certificatieschema waarin voorstellen voor aanpassing zijn opgenomen. De input van deze inspraakronde weegt mee bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

Het aantal keurmerkhouders is de laatste jaren verdrievoudigd: van 130 in 2020 naar ca. 425 gecertificeerde bloemisten in 2022. Daarnaast is het keurmerk ook in het buitenland actief. De Barometer Duurzame Bloemist heeft twee internationale varianten van het keurmerk ontwikkeld: Sustainable Florist en Nachhaltiger Florist.

Hoofdlijnen herziening

De hoofdlijnen van de herziening zijn bekend. Hierin worden de praktijkervaringen van de afgelopen drie jaar en de idee√ęn voor verdere verduurzaming verwerkt in het voorstel. De volgende aandachtspunten komen tijdens de hoorzitting onder andere aan de orde:

 

  • Inkoop van duurzame bloemen en planten.
  • Eisen aan transportmiddelen die bloemisten toepassen.
  • Materialen die bloemisten in hun bedrijfsvoering gebruiken.

Aanmelding en concept-certificatieschema

U kunt zich tot en met vrijdag 23 september aanmelden voor de hoorzitting. Via deze link komt u terecht bij het antwoordformulier. Hierin krijgt u de keuze om deel te nemen en/of het concept-certificatieschema te ontvangen waarbij u eventueel een schriftelijke reactie kunt geven. Na aanmelding ontvangt u eind september een definitieve uitnodiging voor de hoorzitting. Dan sturen wij u de voorstellen met toelichting en het concept-certificatieschema toe. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met SMK (tel. 070-3586300, smk@smk.nl).