Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de Barometer Duurzame Bloemist. Heb je na het zoeken nog een vraag? Neem dan contact met ons op.

Met het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist tonen bloemisten aan dat zij duurzamer ondernemen. Dit doen zij door een duurzamere bedrijfsvoering en het inkopen van bloemen en planten die op een duurzamere manier zijn geteeld. De bloemist kan dit aantonen met een aantal erkende certificeringen, zoals MPS-A+, biologisch en On the way to PlanetProof.

De eisen voor Barometer Duurzame Bloemist komen tot stand in samenwerking met  betrokken partijen, zoals bloemisten, telers, bloemenveilingen, groothandelaren, milieuorganisaties, NGO’s en onderzoeksbureaus.

Ja, de vraag vanuit andere landen neemt toe. Daarom is er is ook een Engelse variant – de Sustainable Florist – en een Duitse variant – Nachhaltiger Florist – beschikbaar.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand (Europese normen ISO/IEC17065), met behulp van het SMK College van Deskundigen Plantaardig en in samenwerking en afstemming met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel.

Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De onafhankelijke certificatie-instelling controleert of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Bij een positieve beslissing reiken deze het certificaat uit. Periodieke inspecties door deze certificatie-instelling vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie, en op basis van Europese normen ISO/IEC17065.

Ja, want de betrouwbaarheid van een keurmerk staat of valt met de borging ervan. Bij de Barometer Duurzame Bloemist is dat goed geregeld.

De criteria van de Barometer komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen Plantaardig. Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of producten, processen of diensten aan de criteria voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak.

Contact

Naam(Vereist)
Max. bestandsgrootte: 195 MB.