Zoeken

Heeft u vragen?

Neem hier contact met ons op. We helpen u graag.

Herzien certificatieschema keurmerk Barometer Duurzame Bloemist

Gepubliceerd op: 14 november 2022

SMK publiceert het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist versie 17 (schemanummer BDHR.17) dat geldig is vanaf 1 januari 2023. Het schema bevat de eisen voor de certificaten Barometer Duurzame Bloemist, Sustainable Florist en Nachhaltiger Florist. Het gepubliceerde schema is te raadplegen via de website van de Barometer. De Engels- en Duitstalige versies van het schema worden medio december gepubliceerd. 

Het College van Deskundigen Plantaardig heeft de criteria vastgesteld na evaluatie van de bestaande criteria criteria en een openbare hoorzitting die op 6 oktober werd georganiseerd. Nieuwe en bestaande keurmerkhouders moeten vanaf 1 januari 2023 voldoen aan deze herziene criteria.  

Wijzigingen van versie 16 naar versie 17

In het herziene schema zijn onder meer de volgende nieuwe en aangepaste eisen opgenomen: 

 • Het criterium duurzamer ingekochte bloemen en planten wordt op een aantal onderdelen gewijzigd: 
  • Voor enkele certificaten is een correctiefactor opgenomen om te komen tot een berekend percentage. Deze factor is gebaseerd op de verschillende voorwaarden waaronder de bloemen en planten geproduceerd zijn.  
   • Voor Biologisch/EKO gecertificeerde bloemen en planten is een correctiefactor 3 opgenomen. 
   • Voor On the way to PlanetProof gecertificeerde bloemen en planten en producten van bedrijven ‘in omschakeling naar biologisch’: een factor 2. 
   • MPS-A wordt niet uitgefaseerd per 1 januari 2023, zoals eerder in het vooruitzicht gesteld, maar de correctiefactor blijft gehandhaafd op 0,5.  
  • Er is een extra certificaat opgenomen: Het GlobalG.A.P.-certificaat met de IDA-module.  
  • Nieuw is de waardering voor vollegronds- /seizoensproducten die met minder inzet van energie zijn geproduceerd. Deze producten zijn op basis van een aantal criteria geselecteerd en krijgen ook een correctiefactor 0,5. De definitieve lijst met producten waarvoor deze waardering geldt, wordt begin december vastgesteld.  
 • Transport van bloemen en planten vindt plaats in bedrijfswagens met een schonere motor. Bloemisten die nog niet aan de eis voldoen krijgen door middel van een vervangingsplan enige tijd om aan het criterium te voldoen. 
 • Het is voor bloemistenafdelingen binnen tuincentra mogelijk om specifiek afgebakend voor deze afdeling te certificeren voor de Barometer Duurzame Bloemist. 
 • De teksten van enkele criteria zijn verduidelijkt. 

 

Overige informatie

Aanvullend op het certificatieschema worden binnenkort op de website enkele hulpdocumenten gepubliceerd:  

 • Een vernieuwd rekenformulier om het inkooppercentage duurzamere bloemen en planten te berekenen, gebaseerd op bovenstaande correctiefactoren. 
 • Een aangepaste checklist die geïnteresseerde (nog niet gecertificeerde) bloemisten kunnen gebruiken om te kijken hoe zij scoren op duurzaamheid. 
 • Een aangepast document voor de energiemodule.