Keurmerk voor duurzamere bloemisten

 • Duurzamer ondernemen

  Met de Barometer Duurzame Bloemist toont een bloemist aan dat hij duurzaam onderneemt. Dit doet hij door een duurzamere bedrijfsvoering en een inkoop van duurzamere bloemen en planten.

  Het certificatieschema kwam tot stand in samenwerking met milieuorganisaties, koepelorganisaties, NGO's, branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel.

 • Inkoop en bedrijfsvoering

  Afhankelijk van het inkooppercentage duurzamere bloemen en planten en het aantal punten dat wordt behaald op de bedrijfsvoering, wordt de bloemisterij gecertificeerd op het bronzen, zilveren of gouden niveau van de Barometer. 

  Bij duurzamere inkoop gaat het om vastgestelde inkooppercentages duurzamere bloemen en planten:

  • MPS-A
  • Milieukeur
  • Biologisch/EKO
  • Max Havelaar/Fair Trade
  • Kenya Flower Council Silver Standard
  • EHPEA Silver Level
  • Florverde Sustainable Flowers

  Bij duurzamere bedrijfsvoering gaat het om eisen op onder meer de thema’s:

  • afval
  • elektriciteit
  • hygiëne en reinigingsmiddelen 
  • gas en water
  • transport
  • verpakking
  • zorg voor medewerkers

Nieuws

 • Barometer Duurzame Bloemist
  30-08-2017

  Barometer Duurzame Bloemist groeit door

  Het aantal deelnemers aan de Barometer Duurzame Bloemist is in een jaar tijd met bijna 70% gegroeid tot 52 bloemisten. Afgelopen maand behaalden negen nieuwe bloemisten het certificaat.
 • Milieukeur Groen Label Kas Maatlat Duurzame Veehouderij Maatlat Duurzame Aquacultuur Barometer Duurzame Bloemist Barometer Duurzame Evenementen Milieuthermometer Zorg Barometer Duurzaam Terreinbeheer EU Ecolabel SMK
  02-08-2017

  Rentekorting voor SMK-keurmerkhouders

  Opnieuw heeft de Rabobank EIB-gelden beschikbaar gekregen voor het verstrekken van een derde tranche van de Rabo Impactlening van 200 miljoen euro. Negen SMK-keurmerken voldoen aan de eisen.
 • Milieukeur Barometer Duurzame Bloemist
  28-06-2017

  Publicatie herzien certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist

  SMK publiceert het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist versie 13, dat geldig is van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018.