Voordelen voor bloemisterijen

Verduurzaming

Het grootste voordeel van de Barometer Duurzame Bloemist is uiteraard de verduurzaming van de sector. 

Imago

Het certificaat Barometer Duurzame Bloemist straalt vertrouwen uit. Hiermee maakt een bloemist zijn duurzaamheidsinspanningen op heldere wijze duidelijk aan organisaties en consumenten.
Het certificaat borgt dat een bloemisterij duurzamer onderneemt door zijn duurzamere bedrijfsvoering en inkoop van duurzamere bloemen en planten. 

Positionering bij duurzaam inkopen

Nederlandse overheden hebben zich verplicht duurzaam in te kopen. Ook steeds meer bedrijven en organisaties maken duurzaam inkopen onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Het Barometer certificaat geeft inkopers het vertrouwen dat het met de ‘duurzaamheid’ van een bloemist wel goed zit.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Het certificaat Barometer Duurzame Bloemist is betrouwbaar. De criteria komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het College van Deskundigen agro/food van SMK. Hierin vertegenwoordigd zijn producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen.

Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze door de Raad van Accreditatie goedgekeurde werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. Onafhankelijke certificatie instellingen controleren periodiek of een bloemisterij voldoet aan de criteria van de Barometer.

Kostenbesparing

Door te werken volgens de Barometer criteria gebruiken bloemisterijen vaak minder water, energie (gas, elektriciteit, brandstof) en verpakkingsmateriaal.

Teambuilding

Praktijk wijst uit dat wanneer het gehele team werkt aan verduurzaming van de bloemisterij dit een grotere betrokkenheid met het bedrijf creëert.