Info sheet thema's

De Barometer Duurzame Bloemist is een onafhankelijk en officieel keurmerk waarmee de bloemist aantoont dat het assortiment bloemen en planten én de bedrijfsvoering in de winkel duurzamer is.

Met een oplopende certificatie op respectievelijk brons, zilver en goud niveau onderscheidt de bloemist zich en kan voldoen aan de toenemende vraag naar duurzaamheid vanuit de markt.

Voor certificering moet een bloemist voldoen aan verplichte eisen en een minimaal aantal te behalen punten via keuzemaatregelen.

Duurzaam assortiment bloemen en planten

 • Oplopende certificering op respectievelijk brons (15% inkoop), zilver (30% inkoop) en goud (50% inkoop) van duurzamere bloemen en planten met een erkend keurmerk:
  • Biologisch/EKO
  • EHPEA Silver + Gold Level
  • Florverde Sustainable Flowers
  • In omschakeling naar biologisch
  • Kenya Flower Council Silver + Gold Standard
  • Max Havelaar/Fair Trade
  • MPS-A
  • On the way to PlanetProof (Milieukeur)
 • Verkoop geverfde verse bloemen niet toegestaan

Afvalscheiding en verpakkingen

 • Verplichte afvalscheiding (karton/papier, groen, glas, kunststoffen, rest)
 • Alleen ongebleekt papier, zonder chloor, of met keurmerk EU Ecolabel, Nordic Swan, of Blauer Engel
 • Kunststof verpakking: alleen polypropyleen toegestaan

Duurzame energie

 • Gebruik groene stroom verplicht
 • Plan van aanpak vermindering energiegebruik
 • Extra punten voor energiezuinige lampen

Milieuvriendelijke schoonmaak

 • Chloorhoudende schoonmaakmiddelen niet toegestaan
 • Extra punten voor milieuvriendelijkere schoonmaakmiddelen

Duurzamer transport

Diverse keuzemaatregelen:

 • Bedrijfswagens met schone motor (Euro5 of -6), of elektrisch
 • Medewerkers geschoold in Nieuwe Rijden
 • Stimulering woon/werkverkeer met O.V. of fiets
 • Efficiënt duurzaam ingehuurd transport (fietskoerier, Lean & Green)

Zorg voor medewerkers

 • CAO Bloemendetailhandel verplicht
 • Diverse keuzemaatregelen, zoals medewerkers ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, stageplekken, periodiek overleg

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

   
Het SMK College van Deskundigen stelt objectieve criteria vast

De criteria van de Barometer Duurzame Bloemist komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het SMK College van Deskundigen agro/food Plantaardig. Dit College stelt de objectieve criteria vast voor duurzamere inkoop en bedrijfsvoering. Onderdeel van de procedure is dat tijdens een openbare hoorzitting kan worden gereageerd op het conceptvoorstel voor een herzien certificatieschema van de Barometer.


Certificatie onder toezicht van de Raad voor Accreditatie

Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of bloemisten aan de criteria van de Barometer voldoen. Deze werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. Periodieke inspectie vindt plaats onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.


Voldoet aan Europese norm voor certificatie | ISO/IEC-normering

De ontwikkeling, beheer en herziening van het certificatieschema van de Barometer Duurzame Bloemist, en de controle en certificatie, wordt uitgevoerd volgens  Europese normen (ISO/IEC17065).


Milieu Centraal oordeelt positief over de Barometer

Prima ranking door de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. De Barometer scoort maximaal op ‘Controle’ en uitstekend op ‘Milieu’.


VBW ondersteunt de Barometer

VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers) is een brancheorganisatie voor gevestigde bloemisten in Nederland, met ruim 1.300 leden. VBW ondersteunt verduurzaming van de sector, en verwijst naar Barometer Duurzame Bloemist waar het gaat om onafhankelijke certificering.