Voordelen voor inkopers

Leidraad bij duurzaam inkopen

Het certificaat Barometer Duurzame Bloemist geeft organisaties die duurzaam inkopen de zekerheid dat het met de ‘duurzaamheid’ van een bloemist wel goed zit.

Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd

Het certificaat Barometer Duurzame Bloemist is betrouwbaar. De criteria komen via vastgelegde procedures tot stand met behulp van het College van Deskundigen agro/food van SMK. Hierin vertegenwoordigd zijn producentenorganisaties, detailhandel, overheid, wetenschappers, milieudeskundigen en behartigers van consumentenbelangen.

Via openbare hoorzittingen wordt voor de criteriaontwikkeling verdere afstemming gevonden met onder meer bedrijven en maatschappelijke organisaties. Deze door de Raad van Accreditatie goedgekeurde werkwijze verzekert een breed maatschappelijk én betrouwbaar draagvlak. Onafhankelijke certificatie instellingen controleren periodiek of een bloemisterij voldoet aan de criteria van de Barometer.