Brochure 'De bewuste bloemist'

De brochure ‘De bewuste bloemist' is ontwikkeld voor (ambulante) bloemisten die in hun bedrijf aan de slag willen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de Barometer Duurzame Bloemist. Aan de hand van praktische tips en voorbeelden van collega-ondernemers wordt uitleg gegeven over de meerwaarde en inhoud van MVO.

Deze brochure is in samenwerking tussen de brancheorganisaties VBW (gevestigde bloemisten) en CVAH (ambulante handel) opgesteld. Aan de inhoud ervan hebben tal van organisaties hun medewerking verleend, waaronder:

  • Bioflora
  • Business Bloemisten Nederland (BBN)
  • Energiecentrum MKB
  • Fair Flowers Fair Plants(FFP)
  • Klankbordgroep MVO
  • MPS
  • MVO-Nederland
  • SMK (Milieukeur, Barometer Duurzame Bloemist)

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) en Productschap Tuinbouw maakten dit MVO-project mogelijk.