Nieuws & Persberichten

Uitnodiging hoorzitting Barometer Duurzame Bloemist

SMK heeft, na evaluatie van de huidige criteria, voorstellen opgesteld voor de herziening van het certificatieschema Barometer Duurzame Bloemist.

Belangstellenden kunnen hun visie geven op het herziene certificatieschema. Daartoe organiseert SMK een hoorzitting. De input van deze inspraakronde wordt meegewogen door het College van Deskundigen agro/food plantaardig bij het definitief vaststellen van het certificatieschema.

De volgende aandachtspunten zullen tijdens de hoorzitting onder andere aan de orde komen:

  • Uitbreiding van het aantal keurmerken die meetellen voor het inkooppercentage duurzamere producten (bloemen, planten en snijgroen)
  • Mogelijke verhoging van het minimum inkooppercentage duurzamere producten
  • De hoorzitting Barometer Duurzame Bloemist vindt plaats op:
    • Maandag 24 november 2014 om 13.30 uur
    • in NBC congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein, tel.: 030 602 69 00

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden per e-mail (smk@smk.nl) of door middel van het antwoordformulier. Op dit antwoordformulier kunt u aangeven of u het conceptschema wilt ontvangen.

Informatie
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Anton Kool (akool@smk.nl of 070-358 63 00).

24-11-2014 /13.30 uur, NBC congrescentrum, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Terug naar overzicht