Richtlijnen logo Barometers

Voor uitgebreide instructie over het gebruik/toepassing van het Barometer logo in communicatie uitingen verwijzen wij naar de Algemene eisen van de Barometer certificatieschema’s.

Samenvatting van een aantal belangrijke voorwaarden:

 • Voorbeeld weergave niveau en registratienummer
   
  Toepassing van Barometer (logo)uitingen is uitsluitend toegestaan indien bij de (logo)uitingen het behaalde certificatieniveau is vermeld (Brons, Zilver, Goud).
 • Indien het Barometer logo wordt gebruikt, is vermelding verplicht van het unieke registratienummer van de certificaathouder dat is toegewezen door de certificatie-instelling.
 • Bij het unieke registratienummer moet altijd de naam of afkorting van de certificatie-instelling staan vermeld.
 • Het niveau en het unieke registratienummer kunnen worden gezet uit de Arial Regular, 75% zwart (in Word: kleur zwart, lichter 25%).
 • Het Barometer logo bij voorkeur niet smaller afbeelden dan 50mm. Bij deze breedte is het lettercorps Arial Regular 7pt.

 

Barometer niveau Goud - Milieukeur

 • Indien de Barometer certificaathouder het gouden niveau heeft behaald, mag na schriftelijke toestemming van de certificatie-instelling, het Milieukeurlogo worden gebruikt in relatie tot de betreffende dienst, maar dit alleen in combinatie met het Barometerlogo.
 • Voor de voorwaarden voor toepassing van het logo Milieukeur verwijzen wij naar de Milieukeur website.
 • De hoogte van de in combinatie gebruikte Barometer- en Milieukeurlogo's dient gelijk te zijn. Het is niet toegestaan alléén het Milieukeurlogo te gebruiken; het Barometerlogo mag wel zonder het Milieukeurlogo worden toegepast. Bij de communicatie van deze logo’s dient steeds vermeld te worden dat het om de Barometer op gouden niveau gaat.