Contactpersonen

Jori Langwerden

×

Junior Projectleider plantaardige agroketens

Jori Langwerden is sinds februari 2015 werkzaam bij SMK. Als Junior Projectleider plantaardige agroketensondersteunt ze de afdeling en ontwikkelt en beheert zij applicaties voor Milieukeur, PlanetProof en Groen Label Kas. Daarmee komen deze certificatieschema’s beschikbaar als digitaal invulbare documenten voor keurmerkhouders en certificatie-instellingen.

Jori studeerde Applied Environmental Geosciences aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Speerpunt van haar studie betrof het vanuit verschillende invalshoeken benaderen van vraagstukken met betrekking tot landgebruik en voedselproductie. Met haar studie specialiseerde zij zich in de thema’s duurzaam landgebruik, bodemvruchtbaarheid en duurzame landbouw.

Tijdens haar studie deed Jori onder andere onderzoek naar de broeikasuitstoot van verschillende voedselketens en naar atmosferische ammoniakconcentraties. Haar (VU-) afstudeeronderzoek deed ze extern bij de Universiteit van Wageningen en betrof de nutriëntentekorten in de bodem voor de productie van bonen door kleine boeren in Tanzania.T: +31 (0)70 358 63 00

E: jlangwerden@smk.nl

Niko Moerman

×

Projectleider plantaardige agroketens

Niko werkt sinds 1 september 2016 bij SMK. Hij is als Projectleider plantaardige agroketens verantwoordelijk voor Milieukeur/PlanetProof plantaardige producten uit de bedekte teelt en de Barometer Duurzame Bloemist.

Niko studeerde Tuinbouw aan de Agrarische Hogeschool Delft met de afstudeerrichting sierteelt en marketing. Hij werkte daarna bij sierteeltbedrijven als Royal Van Zanten, Dutch Flower Group en Ball in de verkoop, productmanagement en later in marketing & communicatie.

In 2010 ging hij aan de slag bij het Productschap Tuinbouw waar hij verantwoordelijk was voor het programma ‘Groen en Welbevinden’. Daarna was hij secretaris bij het programma Bio Base Greenport Westland-Oostland. Het ging daarbij om projecten voor de verwaarding van inhoudsstoffen uit reststromen van tuinbouwgewassen.

Hij ziet de stijgende marktvraag naar gecertificeerde duurzamere tuinbouwproducten als een belangrijke impuls voor de gehele keten (teelt, handel, retail) om zich te vernieuwen en te versterken.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: nmoerman@smk.nl

Wim Uljee

×

Communicatie Manager

Wim Uljee is sinds september 2006 werkzaam bij SMK als Communicatie Manager. Het gaat daarbij zowel om communicatie voor de verschillende programma's van SMK als de corporate communicatie. Wim is intensief betrokken bij de advisering en de totstandkoming van allerlei publicaties, zoals de websites, digitale nieuwsvoorziening (e-mailings, Twitter, e.d.), persberichten, het jaarverslag, factsheets, enzovoorts. Maar hij bewaakt ook de huisstijlen en geeft ‘acte de présence' bij verschillende gezamenlijke activiteiten met deelnemende bedrijven en organisaties.

Wim was meer dan 25 jaar werkzaam als account-, project- en mediamanager bij verschillende reclamebureaus in Nederland. In die periode heeft hij een allround ervaring opgedaan, onder meer in het werken voor diverse brancheverenigingen zoals FOCWA, Stichting BouwGarant, VNP Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken, en andere.

T: +31 (0)70 358 63 00

E: wuljee@smk.nl